top of page

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze diensten verwerkt Keurig Onderweg Rijbewijskeuringen persoonsgegevens van u, enkel met uw toestemming. We behandelen uw gegevens zorgvuldig en bieden u controle over deze gegevens. Hieronder vindt u onze privacyverklaring, waarin staat beschreven hoe Keurig Onderweg Rijbewijskeuringen met uw gegevens omgaat en hoe u invloed kunt uitoefenen.

Keurig Onderweg Rijbewijskeuringen fungeert als een overkoepelende entiteit voor een groep zelfstandige artsen met BIG en arbo-certificering. Deze artsen zijn gekwalificeerd om rijbewijskeuringen uit te voeren. Ons doel is om een brug te slaan tussen cliënten en deze bekwame professionals. We streven ernaar om uw privacy te waarborgen en uw gegevens alleen te gebruiken voor het faciliteren van de keuringsprocedure en aanverwante diensten.

Doelen van gegevensverwerking:
- Levering van onze diensten, zoals rijbewijskeuringen en mobiliteitsondersteuning.
- Communicatie over wijzigingen in onze diensten en producten.
- Analyse van uw activiteiten op onze websites om onze diensten te verbeteren en aan uw voorkeuren aan te passen.
- Uitnodigingen voor rijvaardigheidsonderzoek.

Verwerkte persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
- Gegevens met betrekking tot uw rijbewijs en keuring, inclusief type en geldigheidsduur van uw rijbewijs, geboortedatum, aanvraag van een gezondheidsverklaring, en opmerkingen over uw keuringsaanvraag.

Bewaartermijn:
Uw persoonsgegevens worden maximaal tien jaar bewaard, tenzij u toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld voor herinneringen voor herkeuringen.

Delen met derden:
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld. We hebben verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Minderjarigen:
Onze diensten zijn alleen bedoeld voor meerderjarigen. Als u vermoedt dat een persoon van 16 jaar of jonger gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.

Websitebezoek tracking:
We gebruiken functionele cookies op onze website. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene voorwaarden op de website.

Google Analytics:
Voor websiteanalyse maken we gebruik van Google Analytics, waarbij we de privacyinstellingen hebben geoptimaliseerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage, correctie of verwijdering van gegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek indienen, waarbij we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen ter verificatie. We zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
We nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging.

Klachten:
Bij klachten over onze omgang met uw gegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
email adres: keurigopweg@gmail.com
website: www.keurigonderweg.nl / www.checkndrive.nl

bottom of page